Събота, 01 Юни 2019 13:51

  Голяма енциклопедия „България”

  Дванадесеттомната национална Голяма енциклопедия „България” е научно-справочно издание, предназначено за широк кръг читатели. Тя съдържа максимално пълна информация за Република България. Обхваща всичко значително за страната – природа, история, стопанство, наука, култура. Събран е и е систематизиран огромен фактологичен материал за всичко, станало по българските земи и сътворено от българския народ в 13-вековната му история.

  Показани са красотата и многообразието на българската природа, на растителния и животинския свят. Проследена е многовековната история на българите. Представени са материалната и духовна култура, развитието на българската наука, литература и изкуство и приносът на България в световната култура.

  Енциклопедията съдържа 12 840 статии – за исторически и политически събития, политически и обществени организации, предприятия, културни и научни институции, природни обекти, селища, исторически места, културни, писмени и архитектурни паметници и забележителности, за български политически, обществени, научни, културни, стопански и други дейци, оставили трайна диря в многовековния живот на народа, и за чужденци, чиято дейност е свързана с България.

  Изданието е богато илюстрирано с над 10 000 цветни и черно-бели илюстрации, схеми, карти и таблици.

  Автори и консултанти са изявени български учени и специалисти от БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, висши училища и културни институции.

  За фонда на читалищната библиотека енциклопедията дари нашият съгражданин Иван Минков Иванов.

  Благодарност от наше име и от името на нашите читатели!

  © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.