Сряда, 02 Септември 2020 11:18

    Ценно дарение за библиотеката от Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово

    В библиотеката получихме ценно дарение от Етнографски музей на открито „Етър” – Габрово. Фондът ни се обогати с 10 тома от периодичния сборник „Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще”, 9 тома от периодичния сборник „Народна култура на балканджиите”, както и „Храната – сакрална и профанна” (2 тома), „Еротичното в историята” (Т.4.), „Материалното и нематериално наследство в строителството”. Всички дарени книги са издания на музея. Сборниците съдържат разнообразни по съдържание научни доклади с теми от областта на етнологията, занаятите, народните обичаи и традиции в различни региони на страната. Съвсем скоро те ще бъдат аналитично обработени и представени в картотеките на библиотеката, за да са достъпни за нашите читатели.

    Благодарим на музейните специалисти от ЕМО „Етър” – Габрово!

    © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.