Четвъртък, 01 Юни 2023 08:32

  70 години Детска музикална школа

  В последния ден на май Детската музикална школа при НЧ „Наука-1870 г.” – Троян отбеляза своята 70-годишнина. В салона на читалището възпитаници и преподаватели поднесоха на троянската общественост вълнуващ концерт. В него се представиха ученици от класовете на Амория Маркова (пиано), Мариета Куцарова (флейта и пиано), Марияна Минева (пиано), Радина Радионова (пиано), Михаил Иванов (китара), Надежда Бурева и Вероника Тодорова (акордеон).

  Поздрави към всички тях поднесе кметът Донка Михайлова, която връчи грамота и цветя, както и Стела Мавродиева – член на настоятелството на НЧ „Наука-1870 г.” – Троян.

  Струва си в тези празнични дни да се припомни, че Детската музикална школа е създадена през 1953 г. по отдавна лелеяна мечта и инициатива на музикантите Илия Готовски и Бонка Минева. През първата учебна година в школата се преподават уроци по пиано, цигулка и акордеон от 9 преподаватели и се обучават 150 ученици. Школата все още няма свой дом. Учебните занимания се провеждат на различни места – в стаи на прогимназията, в Пионерския дом и в гримьорните на читалищния салон, на горния етаж в къщата на Ангел Гайдарски. В следващите години започва обучение и по виола, виолончело, духови, ударни инструменти и китара. Директор на Школата е преподавателката по пиано Бонка Минева. Под нейно ръководство работят: Ив. Цанков (цигулка), Л. Берлинова (пиано), П. Дудевски (акордеон), Цв. Йотов, Хр. Попов (цигулка), Т. Попов (акордеон), М. Шамова (пиано), Ив. Хаджийска (пиано), В. Парушев (акордеон), Л. Кунов (цигулка и китара), М. Трифонова (цигулка, солфеж и елементарна теория), Ц. Коцева (виолончело), М. Цанова (акордеон и виолончело), Ц. Кадийска (акордеон), Н. Ковачева (акордеон и валдхорна). Квалифицираните преподаватели дават музикална просвета на деца от града и района по пътя на индивидуалното обучение. Тяхната музикална дейност обаче не се ограничава единствено в това. Те активно участват във всички сфери на художествената самодейност. Те са диригенти, корепетитори и оркестранти в оперетните спектакли и различни хорови състави, диригенти на инструментални оркестри към школата, инструменталисти в камерни състави, изнасят самостоятелни концерти.

  В годините интересът към школата непрекъснато расте. През 80-те години на миналия век Детската музикална школа прераства в Обединена школа по изкуствата – за музика и балет, но за съжаление в този вид просъществува само 6 години, след което отново остава само музикална, но интересът към нея не намалява.

  Към школата се създават и утвърждават редица музикални формации – струнен оркестър (1954), акордеонен оркестър (1959), духов оркестър (1968), младежки духов оркестър с мажоретки (1981).

  Още през втората учебна година 1954/1955 към Школата се организира Струнен оркестър с ръководител преподавателят по цигулка Илия Готовски. Репертоарът включва класически, съветски и български творби. Оркестърът има и оригинална практика – тематични концерти. Тази инициатива на Струнния оркестър е единствената такава измежду всички школи в страната. Те се съпътстват с лекции, изнесени от диригента Готовски на теми из музикалната история, проблеми на съвременната музика, чествания на знаменити музиканти. В програмата на тематичните концерти, освен симфонични, оперни и камерни творби или фрагменти, се включват и най-добрите певци на града и отличници от класовете по пиано и цигулка. Увлекателността на тези концерти с лекции им спечелва широка популярност всред гражданството. С преустановяването на преподавателската и диригентската дейност на основателя Илия Готовски, струнният оркестър престава да съществува.

  В края на 1959 г. към Детската музикална школа се създава акордеонен оркестър. Негов основател и ръководител е преподавателят по акордеон в школата Владимир Парушев. Роден е през 1923 г. във варненското село Кюпрюкьой, учил икономика и английска филология, но животът го отвежда в Троян. През 1955 г. Парушев започва работа в детската музикална школа като преподавател по акордеон. Именно той става основател и ръководител на акордеонния оркестър. Създаден в края на 1959 г., още през пролетта на следващата 1960 г. оркестърът спечелва първо място на Преглед на детските музикални школи в Ловеч. Концертите на оркестъра се провеждат ежегодно и са запомнящи се със своето оригинално симфонично звучене, с разнообразна програма от български, руски, класически и съвременни творби, както и творби, изпълнявани за първи път в страната. В репертоара на оркестъра са включени Албинони, Чайковски, Глиер, П. Хаджиев, де Фая, Бизе, Хачатурян, П. Стайнов, М. Големинов и много други. Акордеонният оркестър участва във всички Прегледи на музикалната самодейност, които се провеждат в онези години и печели призови места и отличия. Освен в Троян, Акордеонният оркестър има изяви в София, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Свищов, Севлиево, а също така и в чужбина. След почти 30-годишно съществуване, с оттеглянето на Владимир Парушев от активна преподавателска и диригентска дейност, през 1988 г. акордеонният оркестър престава да съществува.

  Освен акордеонен оркестър, Владимир Парушев създава и ръководи младежки духов и духов оркестър като сам оркестрира и дирижира. Младежкият духов оркестър продължава дейността си и днес и е една от емблемите на Троян днес.

  През всичките 70 години от своето създаване Детската музикална школа подготвя стотици млади таланти, десетки нейни възпитаници продължават музикалното си образование в специализирани средни и висши учебни заведения, избират музиката за своя професия и съдба. Всяка учебна година Детската музикална школа изнася годишни концерти от най-добрите постижения на учениците си по всички специалности и годишни продукции от класовете с участието на всички ученици.

  Към Детската музикална школа през 1991 г. е сформиран инструментален дует „Фантазия” от преподавателите Амория Маркова – пиано, и Мариета Куцарова – флейта. Вече повече от четвърт век талантливите музикантки изнасят концерти, участват в културни събития в града и страната, имат записани три компакт диска.

   

  Днес, 70 години след началото, в Детска музикална школа работят 7 квалифицирани преподаватели: Радина Радионова (пиано), Марияна Минева (пиано), Амория Маркова (пиано), Мариета Куцарова (флейта и пиано), Надежда Бурева (акордеон) и Михаил Иванов (китара), Вероника Тодорова (акордеон).

  © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.