Сряда, 20 Септември 2017 12:20

  Читалището подписа договор с ДФ "Земеделие" за реализиране на проект "Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Наука - 1870 г.“ – Троян“

  На 15.09.2017 г. (петък) в София двустранно беше подписан договор между НЧ „Наука - 1870 г.“ – Троян и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

  Проектът „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Наука - 1870г.“ – Троян“ е на обща стойност 382 194.44 лв.

  С реализацията на проекта ще бъде извършено обновяване на художественото осветление и озвучителната система на сцената; закупуване на мобилна (площадна) озвучителна система; акустично третиране на театралната зала с панели; закупуване на музикални инструменти (3 броя електронни пиана и 1 брой музикален синтезатор); закупуване на мултимедия, компютри, скенери, принтери; ремонт на механизацията на сцената (чиги); закупуване на подово покритие на сцената (за танци); подмяна на сценичното облекло (завеси); закупуване и оборудване на салона с кинопрожекционна техника – 3D.

  При приключване на проекта Троян ще има нов съвременен модерен театрален салон. Троянци вече ще могат да се наслаждават и на 3D кинопрожекции.

  Благодарим на г-жа Донка Михайлова, г-жа Вера Добрева, г-жа Мария Василева и г-жа Полина Павлова от администрацията на Община Троян, за съдействието при разработването на проекта!

  © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.