Вторник, 29 Август 2017 09:00

  Сградата на читалище „Наука – 1870 г.“ вече е адаптирана за хора с увреждания

  На 23.05.2017 г. в София бе подписан договор между Агенция за хората с увреждания и НЧ „Наука – 1870 г.“ - Троян за финансиране на проект „Монтаж на подемно съоръжение за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградата на НЧ „Наука – 1870 г.“.

  Стойността на проекта е 35966.00 лв., а фирмата изпълнител "Викра лифт" ЕООД гр. София.

  От 23.08.2017 г. подемното съоръжение „Vimec V65” е монтирано и хората в неравностойно положение имат достъп до читалищния театрален салон, фоайетата, където се провеждат изложби, читалищната библиотека, репетиционните зали, Детска музикална школа и зала „Форум“, където се провеждат срещи с писатели, обучения, събрания и др.

  НЧ „Наука – 1870 г.“ благодари на г-жа Донка Михайлова, г-жа Верка Добрева и г-жа Полина Павлова от администрацията на Община Троян, за помощта при разработването на проекта.

  © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.