Понеделник, 01 Юни 2020 08:27

    Отчетен доклад на Читалищното настоятелство за дейността на НЧ „Наука – 1870 г.” гр. Троян през 2019 г.

    Приложено:

    Отчетен доклад на Читалищното настоятелство  за дейността на НЧ „Наука – 1870 г.” гр. Троян през 2019 г.

     

    © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.