Вторник, 02 Юни 2020 09:43

  Покана за ОБЩО СЪБРАНИЕ - 10.06.2020

  Читалищното настоятелство Ви кани да присъствате на редовно отчетно - изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ на 10.06.2020 г. (сряда) от 17.30 часа в читалището.

   

  ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2019 г. и мандат 2016 г. – 2019 г.
  2. Доклад на Проверителната комисия за 2019 г. и мандат 2016 г. – 2019 г.
  3. Отчет на приходите и разходите за 2019 год. и приемане на бюджета за 2020 год.
  4. Предложение за промени в Устава на НЧ „Наука – 1870 г.“
  5. Избор на Председател, Читалищно настоятелство и Проверителна комисия за мандат 2020 г. – 2023 г.
  6. Други

   

  * Регистрацията на делегатите за събранието ще започне в 16.30 часа. Моля носете поканата.
  * Запознайте се с Отчетен доклад на Настоятелството за 2019 г. и мандат 2016 г. – 2019 г. на www.naukatroyan.org
  * Моля платете годишния си членски внос преди събранието

  © 2017-2022 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.