Четвъртък, 23 Май 2019 05:00

  Енциклопедия „Дарителството”

  В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Български дарителски форум ни напомня за една богата и благородна българска традиция – дарителството и взаимопомощта за духовното издигане на нацията. Български дарителски форум възобновява спомена за множество знайни и забравени благодетели със своето издание енциклопедия „Дарителството” в 3 тома.

  В повече от 1300 страници тя събира историята на дарителството в България от Освобождението 1878 г. до 1951 г., когато с държавен указ всички фондации и благотворителни дружества са задължени да ликвидират дейността си и да предадат имуществото и парите си на държавата. Енциклопедията представя накратко над 1200 истории на личности, които са имали щедростта и волята да променят света около себе си.

  С вяра в бъдещето през годините плеяда родолюбиви българи са предоставяли имоти и средства в полза на нуждаещи се или на страната си. Благодарение на тяхната щедрост  са изградени болници, сиропиталища, училища, читалища, библиотеки, паметници, отпускани са стипендии за следване в страната или в чужбина, стимулирани са науката и културата, подпомагани са страдащи сънародници, останали извън пределите на отечеството.

  Книгата е резултат на многогодишна колективна изследователска и издирвателска дейност. В нея 7 учени са събрали плодовете на своя многогодишен труд – богата и неизвестна до момента информация за добротворчеството на родолюбиви българи, дарителски фондове и фондации в България от 1878 до 1951 година.

  Енциклопедията за дарителството в България е ценен източник на информация за историци, краеведи, ученици и студенти. В изданието има подробна информация за 6 дарителски фонда от Троян – „Ана Ц. Топалова”, „Ванна д-р Минко Шипковенска”, „Д-р Спас Пенков Бояджиев”, „Константин х. Калчов” (при прогимназията в Троян), „Константин х. Калчов” (при началното училище в мах. Баба Стана, с. Орешак) и „Школник Георги полковник Таслаков”.

  В навечерието на 24 май библиотеката на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян обогати своя фонд с това ценно издание.

  Огромно „Благодаря!” на тези съвременни дарители!

   

  Тотка СТАНЧЕВА

  © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.