Сряда, 27 Март 2019 12:54

    Годишно отчетно събрание на НЧ „Наука – 1870 г.” - Троян

    На 26 март в зала „Форум” се проведе годишното отчетно събрание на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян. Отчет за дейността през изминалата 2018 година представи д-р Виолета Койновска – председател на читалището. Отчет на Проверителната комисия прочете Стела Маринова – председател. Цветомира Нейчева – счетоводител в НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян представи отчет за разходването на бюджета за 2018 г. и предложение за бюджет 2019 година. Представените документи бяха приети единодушно от присъстващите на събранието читалищни членове.

    © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.