Четвъртък, 25 Ноември 2021 21:33

  Одобрен е проектът „Картини от България” на НЧ „Наука – 1870 г.”

  С радост съобщаваме, че проектът „Картини от България”, с който НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян кандидатства за финансиране от Национален фонд „Култура” към Министерство на културата е одобрен.

  В писмото, носещо радостната вест, се отбелязва:

  „Мотивация за взетото решение: Интересен и иновативен проект,който се ангажира да подкрепи творческият потенциал на местните любителски състави, в които са включени самодейци от различни възрастови групи. Проектът напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата.Бюджета е реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.”

  С реализация на проекта „Картини от България” предвиждаме нови костюми за танцьорите и авторска музика за спектакъла. Стойността на проекта е 25 000 лв. Наши партньори са Община Троян и повече от 10 неправителствени организации.

  Благодарим на Национален фонд „Култура” за оценката на нашия проект!

  © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.