Събота, 11 Април 2020 14:06

  ВАЖНО! НЧ „НАУКА – 1870 г.“ – ТРОЯН удължава срокът за преустановяване на дейността до 13.05.2020 г.

  На основание на Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се удължава срокът на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г.

  НЧ „НАУКА – 1870 г.“ – ТРОЯН удължава срока за ПРЕУСТАНОВЯВАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ДО 13.05.2020 г.

   

   

  © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.