Понеделник, 09 Март 2020 09:00

    НЧ „НАУКА – 1870 г.“ – ТРОЯН ПРЕУСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ДО 29.03.2020 г.

    НЧ „НАУКА – 1870 г.“ – ТРОЯН ПРЕУСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ДО 29.03.2020 г.

    На основание на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и обявеното извънредно положение в страната с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID – 19 (коронавирус).

    © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.