Петък, 20 Септември 2019 20:14

    Библиотеката ще обнови фонда си със 101 нови заглавия книги

    Проектът на библиотеката при  НЧ "Наука - 1870 г." - Троян по програмата на Министерство на културата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2019 е одобрен.

    Стойността му е 1178.65 лв. (1060.79 лв. – искана подкрепа и 117.86 лв. – собствени средства).

    С неговата реализация библиотеката ще обнови фонда си със 101 нови заглавия книги - художествена и научна литература.

    © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.