Сряда, 13 Април 2022 18:06

  ОБЩО СЪБРАНИЕ на ЧИТАЛИЩЕТО на 26.04.2022 г.

  Читалищното настоятелство Ви кани да присъствате на редовно отчетно ОБЩО СЪБРАНИЕ на 26.04.2022 г. (вторник) от 17.30 часа в читалището.

  ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2021 г.
  2. Доклад на Проверителната комисия
  3. Отчет на приходите и разходите за 2021 год. и приемане на бюджета за 2022 год.
  4. Други

   

  * Регистрацията на делегатите за събранието ще започне в 16.30 часа. Моля носете поканата.

  * При липса на кворум – съгл.чл.16, ал.3 от Устава на НЧ „Наука – 1870 г.“, събранието се отлага с един час и е законно, ако на него присъстват не по – малко от една трета от членовете на читалището.

  * Запознайте се с Отчетен доклад на Настоятелството за 2021 г. на приложен по-долу или изтеглете от тук

   

  Моля платете годишния си членски внос преди събранието

  © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.