Вторник, 13 Април 2021 06:45

  Покана за ОБЩО СЪБРАНИЕ на 28.04.2021 г. (сряда)

  Читалищното настоятелство Ви кани да присъствате на редовно отчетно ОБЩО СЪБРАНИЕ на 28.04.2021 г. (сряда) от 17.30 часа в читалището.

  ДНЕВЕН  РЕД:
  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2020 г.
  2. Доклад на Проверителната комисия.
  3. Отчет на приходите и разходите за 2020 год. и приемане на бюджета за 2021 год.
  4. Други

  * Регистрацията на делегатите за събранието ще започне в 16.30 часа. Моля носете поканата.
  ** При липса на кворум – съгл.чл.16, ал.3 от Устава на НЧ „Наука – 1870 г.“, събранието се отлага с един час и е законно, ако на него присъстват не по – малко от една трета от членовете на читалището.
  *** Запознайте се с Отчетен доклад на Настоятелството за 2020 г. приложен по-долу.

  Забележка: Моля платете годишния си членски внос преди събранието.

  © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.