Четвъртък, 19 Декември 2019 10:47

  Благодарност към хората с големи сърца

  Екипът на библиотеката на НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян изказва голяма благодарност на дарителите, които през изтичащата 2019 година ни дариха книги и средства, с които абонирахме някои периодични издания:

  Община Троян, д-р Валентина Александрова – народен представител, г-н Иван Миховски – народен представител,  г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян , Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства, в. „Троянски глас“, в. „Троян 21 век“, НД „Традиция“ – майор Дочо Николов, „Хемус консулт“ ЕООД – г-н Цанко Спасовски, Сдружение за градски читални, „Балкантрейд“ ЕООД – г-н Емил Цоневски и г-н Страхил Камарашки, г-н Борис Йовчев, сем. Иванка и Валентин Бечеви, сем. Росица и Иван Марешки, г-жа Велислава Борджукова, г-жа Юлияна Ботинова, д-р Валерия Йотова, Стелиян Стоянов, г-жа Десислава Нанковска, г-жа Цветана Качерилска, г-н Лъчезар Марковски, г-н Христо Борисов, г-н Иван Минков Иванов, г-жа Венетка Пейнекова, г-жа Ева Христова, г-жа Надежда Данкова, г-н Христо Костов, г-н Петър Петров, г-жа Лина Борджиева.

  Да Ви е честита, мирна и благодатна Новата 2020 година!

  Да се множи доброто, което правите!

  © 2017-2019 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.